Department for Biotechnical Problems of Diagnostic
Відділення біотехічних проблем діагностики

Про нас
Публікації
Контакти
Department for Biotechnical Problems of Diagnostic,Відділення біотехічних проблем діагностики,Publishes,Scientific research
Лабораторії
Новини
Контакти
Дослідження про- та проти- онкогенної активності біологічних речовин клітинного походження
Дослідження впливу факторів клітинного походження на популяції стовбурових пухлинних клітин в культурі пухлинних мікросфероїдів
"Тестування вуглецево-протеїнового конструкту для цільової доставки протипухлинних препаратів
Оголошення
Розробка клітинної тест-системи для визначення ефективності та механізмів діїї протипухлинних лікарських засобів
Визначення біобезпеки та цитотаксичного впливу наночастинок золота на моношаровій та сфероїдній культурі пухлинних клітин
Створення апаратно-програмного комплексу для спектрального дослідження тонких плівок біологічних речовин у середньому ІЧ-діапазоні
Дослідження явища надшвидкого охолодження біологічних об'єктів для створення приладу для кріоконсервування
Проекти
Державна установа “Відділення біотехнічних проблем діагностики Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України” (далі ВБТПД) створена згідно з постановою Президії НАН України від 06.11.1996 № 351 шляхом реорганізації Науково-інженерного центру “ЛЕКОН” Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України. ВБТПД є державною бюджетною неприбутковою науковою установою, перебуває у віданні НАН України та входить до складу Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології (ВБФМГ) НАН України. Науково-методичне керівництво діяльністю ДУ ВБТПД ІПКК НАН України здійснює Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України. Відділення біотехнічних проблем діагностики здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства, Статуту НАН України, рішень Президії НАН України, Бюро ВБФМГ НАН України та Статуту ВБТПД.
Основними завданнями ВБТПД є проведення фундаментальних та прикладних досліджень з напряму: розробка принципів, методів та біотехнічних систем діагностики захворювань з метою одержання нових наукових знань та їх використання для практичних цілей, відповідно до постанови Президії НАН України від 06.11.1996 № 351, а також проведення науково-технічних (експериментальних) розробок, що базуються на наукових знаннях, отриманих в результаті наукових досліджень, з метою доведення таких знань до стадії практичного використання, надання науково-технічних послуг, проведення наукової і науково-технічної експертизи. Забезпечення високої якості наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, систематичне накопичення і узагальнення наукових результатів, створення умов для реалізації творчих можливостей наукового колективу та соціальний захист працівників.
Відділення створено з метою проведення наукових досліджень, спрямованих на отримання та використання нових знань у галузі діагностики захворювань, доведення наукових і науково-технічних знань до стадії практичного використання, підготовки висококваліфікованих наукових кадрів, задоволення соціальних, економічних і культурних потреб та інноваційного розвитку країни. Для Відділення наукова та науково-технічна діяльність є основною (Згідно до Статуту ДУ ВБТПД ІПКК НАН України (Статут ДУ ВБТПД ІПКК НАН України, нова редакція від 22.12.2016 р.).
З 1997 року керівником ВБТПД є кандидат медичних наук Сидоренко М.В. На даний час у ВБТПД працює 11 наукових співробітників, серед них 1 доктор наук, 7 кандидатів наук. На базі ВБТПД двоє аспірантів проводять науково-дослідницьку роботу в межах підготовки своїх дисертаційних робіт.
Співробітники ВБТПД є діючими членами провідних міжнародних та національних членство у міжнародних фахових організаціях (Європейське товариство з медичної онкології ESMO; Європейська асоціація по вивчення раку EACR; Європейська організація по раку ECCO; Європейське товариство з медичної онкології ESMO; Європейська асоціація з вивчення раку EACR; Міжнародне об’єднання проти раку UICC; Українське товариство цитологів, Українського товариства генетиків. Старший науковий працівник Відділення к.б.н. Перепелиціна О.М. рецензент журналу “Targeted Oncology” (Видавник “Springer”).
ВБТПД встановлено плідні взаємовідносини з такими організаціями НАН України, як Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка, Інститут металофізики, Інститут фізики, СКТБ «Інститут кріобіології і кріомедицини», Національний інститут раку (МОЗ України), Українська медична стоматологічна академія; ННЦ «Інститут біології» Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка, Національний інститут прикладних наук Ліона (Франція), що дозволило не лише представити результати досліджень в спільних публікаціях, а й підготувати заявки на участь в міжнародних програмах.

Веб-дизайн Анастасия Перепелицына perepelitsynaphotographer@gmail.com