Department for Biotechnical Problems of Diagnostic
Відділення біотехічних проблем діагностики
Про нас
Публікації
Контакти
З 2008 р., згідно з наказом Президії НАН України від 15 вересня 2008р. № 544, ВБТПД став базою для професійної підготовки студентів кафедри біохімії Навчально-наукового центру "Інститут біології" Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка  для спеціальних курсів та спеціальних вправ у галузі культури та клонування клітин.
За ці роки було підготовлено та проведено курс лекцій з дисципліни "Культура клітин та клонування" (36 годин) та спеціальні вправи для груп фахівців та майстрів (72 години), 15 випускників навчально-виробничої та переддипломної практики згідно з навчальним планом, 8 з них підготували та захистили бакалаврські та післядипломні роботи в рамках запланованих тем ВБТПД, узгодили з біологічним факультетом.


Веб-дизайн Анастасия Перепелицына perepelitsynaphotographer@gmail.com
Лабораторії
Новини
Контакти
Відділення біотехічних проблем діагностики,Department for Biotechnical Problems of Diagnostic,
Дослідження про- та проти- онкогенної активності біологічних речовин клітинного походження
Дослідження впливу факторів клітинного походження на популяції стовбурових пухлинних клітин в культурі пухлинних мікросфероїдів
Тестування вуглецево-протеїнового конструкту для цільової доставки протипухлинних препаратів