Department for Biotechnical Problems of Diagnostic
Відділ біотехічних проблем діагностики
Лабораторії
Новини
Контакти
Дослідження про- та проти- онкогенної активності біологічних речовин клітинного походження
Дослідження впливу факторів клітинного походження на популяції стовбурових пухлинних клітин в культурі пухлинних мікросфероїдів
Тестування вуглецево-протеїнового конструкту для цільової доставки протипухлинних препаратів
«Розробка клітинної тест-системи для оцінки ефективності та механізмів впливу протипухлинних лікарських засобів»
Визначення біобезпеки та цитотаксичного впливу наночастинок золота на моношаровій та сфероїдній культурі пухлинних клітин”
“Створення апаратно-програмного комплексу для спектрального дослідження тонких плівок біологічних речовин у середньому ІЧ-діапазоні”
Дослідження явища надшвидкого охолодження біологічних об'єктів для створення приладу для кріоконсервування
Оголошення
Проекти
                        Група спектральних методів діагностики:
Напрямок наукової діяльності: дослідження поглинання електромагнітних хвиль мазками цільної крові хворих на фіброаденоматоз молочної залози та рак молочної залози в ІЧ діапазоні 1700-1600см-1 (Амід І). Також експериментальні спектральні дослідження з метою виявлення відмінності в ІЧ-поглинанні білків крові людей і тварин при ракових захворюваннях. зусилля співробітників спрямовані на впровадження в практику діагностики спектральних характеристик білків крові. Тривалі спостереження клінічних хворих (рак молочної залози) підтверджують високу інформативність і прогностичну цінність спектрів білків крові.
- The research activities. The Group has been researching the absorption of electromagnetic waves strokes of whole blood of patients with breast cancer and fibroadenomatosis mammae in infrared 1600sm-1700-1 (Amide I). Also experimental spectral studies to detect differences in the IR absorption of protein levels in human and animal cancers. The efforts of the staff are aimed at introducing the spectral characteristics of blood proteins into practice. Long-term observations of clinical patients (breast cancer) confirm the high informative value and prognostic value of the spectra of blood proteins.

                                       Проекти, що реалізує Група:

“Дослідити інформативність альбуміново-кальцієвих комплексів крові як потенційних маркерів при онкологічній патології” (Строки виконання 2008 - 2012 рр.)

                                                           Публікації:

1. Сидоренко М.В., Левченко О.Є., Пономарьов І.О., Пєлєвін С.В.,
Бурлака Д.П. Комп'ютерна програма “Програма автоматизованої обробки даних спектрометрії “Spectra infra”. Cвідотцтво про державну реєстрацію прав автора на твір ПА № 16679. Зареєстровано у Державному департаменті України з інтелектуальної власності 19.05.2006 р.
2. Корицкая Л.Н. Глава 9 „Профилактика фиброаденоматоза и рака молочной железы” с. 330-375 в книге: Ялкут С.И. Профилактика опухолей. М. Книга плюс, 2006.
3. Burlaka D., Levchenko O., Korytska L., Sidorenko M. IR-spectrum of blood and redox: diagnostics of cancer.
on 5th International Conference Cancer Prevention (Advances in Molecular and Clinical Aspects of Cancer Prevention) 6-8 March  2008, University of St.Gallen/ Switzerland.
4. Бурлака Д.П., Стеблянко Т.І., Левченко О.Є., Корицька Л.М., Сидоренко М.В. Стендова доповідь: Дослідження стану тіолових груп в крові та її сироватці шляхом аналізу ІЧ-спектрів в смузі Амід І з метою діагностики ракових захворювань. Україна ,Харків.2009.
5. D. Burlaka, O. Klenov, S. Zaletok  Affinity of extracts of soya to estrogen receptors and their antiestrogenic influence on mammary tumors mice C3H/Sn. Zurich, Switzerland 20-21 March 2009 23P
6. Левченко О.Є., Пономомарьов І.О., Пєлєвін С.В., Бурлака Д.П., Корицька Л.М., Сидоренко М.В. Новий підхід до діагностики раку молочної залози та фіброаденоматозу. Тези ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні методичні підходи до аналізу стану здоров’я” (17-18 березня 2008 р.)Луганськ,2008 р., стор.57
7. D. Burlaka, L. Korizkaja, O. Levtchenko, S. Pelevin, M. Sidorenko. Using of ifrared spectra of blood  for erlier diagnostics of breast cancer and fibroadenomatosis. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska.2008.
8. Левченко О.Є., Пєлєвін С.В., Мельник В.О., Сидоренко М.В. Залежність ІЧ-спектральних характеристик альбуміну від його концентрації у розчині. Тези Міжнародної наукової конференції «Біофізичні механізми функціювання живих систем» (16-18 жовтня 2008 р.).
9. Burlaka D. The animal model for development primary hormone therapy of a breast cancer” on Primary Therapy of Early Breast Cancer 10th  International Conference 14-17 March 2007 St.Gallen /Switzerland.
10. Burlaka DP, Steblianko TI, Levchenko OE, Korytska LM, Sydorenko MV. Quantification -SH group level in blood by IR spectroscopic analysis. 35Th FEBS Congress Goteborg Sweden, June26-July1, 2010. Supplement of The FEBS Journal 2010, C3.01.
11. Burlaka DP, Steblianko TI, Levchenko OE, Korytska LM, Sydorenko MV. Spectral and biochemical data of the blood of mice with transplanted tumors. International conference “Tumor and host: novel aspects of old problem” September 21-24, Kyiv, Ukraine. Experimental Oncology, v32, suppl. 2010.
12. Пономарьов І.О., Сидоренко М.В., Левченко О.Є., Першко Н.Ю., Бурлака Д.П. Методика оцінки результатів спектрометричних досліджень біологічних об'єктів в експерименті та клініці. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія.-2012.- №2, стор. 74-80.
Науковий напрямок діяльності:
  - розробка методів вимірювання спектрів поглинання тонких плівок крові та інших біологічних речовин у середньому ІЧ-діапазоні та створення на їх основі відповідного обладнання, зокрема, для реалізації методики скрінінгу в групах ризику на онкологічні захворювання. Додатково, в контексті основних напрямків наукової діяльності, -  впровадження вільного системного та прикладного програмного забезпечення з відкритим сирцевим кодом.

“Створення спеціалізованого вимірювального модуля для спектрального дослідження тонких плівок біологічних речовин у середньому ІЧ-діапазоні”
(Строки виконання: 2012-2014 рр.) (презентація 2019)


                                                   Публікації:

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 57553 “Программа контроля воспроизводимости анализа стероидных гормонов “Steroid Cont”. Автори: Першко Н.П., Куліков В.М., Сидорик Є.П., Мельник В.О., Левченко О.Є. Дата реєстрації 09.12.2014.
2. Левченко О.Е., Пелевин С.В., Бурлака Д.П., Першко Н.Ю., Корицкая Л.Н., Сидоренко М.В. Применение ИК-спектрометрии тонких пленок биологических веществ для экспресс-скрининга онкозаболеваний // Научно-практическая виртуальная конференция “Спектрометрические методы анализа” на
www.paxgrid.ru/conference <http://www.paxgrid.ru/conference>, 26 сентября 2013г.
3. Левченко О.Е., Пелевин С.В., Першко Н.Ю., Корицкая Л.Н., Сидоренко М.В. Свободное ПО в области биотехнологии как путь к экономии бюджетных средств: опыт создания программно-технического комплекса для спектральных исследований // ІІ Международная научно-практическая виртуальная конференция “Математическое и компьютерное моделирование в биологии и химии. Перспективы развития” на
www.paxgrid.ru/conference <http://www.paxgrid.ru/conference>, 24 сентября 2013г.

“Створення апаратно-програмного комплексу для спектрального дослідження тонких плівок біологічних речовин у середньому ІЧ-діапазоні”
(Строки виконання: 2015-2018 рр.)


              
                                               Публікації:
1. Першко Н.Ю., Левченко О.Е., Бурлака Д.П., Пономарева О.В., Сидоренко М.В., Сидорик Е.П. Скрининговые подходы в онкологии на основе инфракрасной спектроскопии // Український радіологічний журнал: Матеріали ХІІІ з’їзду онкологів та радіологів України, додаток 1, с. 194, 2016, Київ, Україна.
2. Pershko N., Levchenko O., Sidorenko M., Fedorenko. Reaseath of albumin-calcium complex in blood of pathient with malignant tumors as a possible markers of oncopathology // 7-th Lviv-Lublin conference of Experimental and Clinical Biochemical, Abstract book May 23-24, Lviv, Ukraine. - 2013.- S.149.

[Електронний ресурс] - 16 публікацій.
1. Левченко О.Е. BiDiPro, Linux, DOS-приложения, LPT-порт и все-все-все (Часть 1. Ubuntu) [Електронний ресурс]. - Mar 2012.  https://www.researchgate.net/publication/301647084_BiDiPro_Linux_DOS-prilozenia_LPT-port_i_vse-vse-vse_Cast_1_Ubuntu (Дата звернення: 05.08.2017).
2.
Левченко О.Е. DOSEMU и прямой доступ к LPT-портам (Часть 2. Scientific Linux)[Електронний ресурс]. - Feb 2013.
https://www.researchgate.net/publication/301647173_DOSEMU_i_pramoj_dostup_k_LPT-portam_Cast_2_Scientific_Linux (Дата звернення: 05.08.2017)
3. Левченко О.Е. MTP под Scientific Linux 6. [Електронний ресурс]. - Sep 2013.
https://www.researchgate.net/publication/301651215_MTP_pod_Scientific_Linux_6 (Дата звернення: 05.08.2017)
4. Левченко О.Е. Распознавание текста (OCR) под Scientific Linux 6
[Електронний ресурс]. - Nov 2013.
https://www.researchgate.net/publication/301651009_Raspoznavanie_teksta_OCR_pod_Scientific_Linux_6
(Дата звернення: 05.08.2017)
5.
Левченко О.Е. Установка браузера Google Chrome под Scientific Linux 6 [Електронний ресурс]. - Nov 2013.
https://www.researchgate.net/publication/301661210_Ustanovka_brauzera_Google_Chrome_pod_Scientific_Linux_6
(Дата звернення: 05.08.2017)
6.
Левченко О.Е. Старый ZyXEL P660RT2,
Укртелеком и протокол DHCP/iPoE [Електронний ресурс]. - Feb 2014.
https://www.researchgate.net/publication/301677663_Staryj_ZyXEL_P660RT2_Ukrtelekom_i_protokol_DHCPiPoE (Дата звернення: 05.08.2017)
7.
Левченко О.Е. Установка нативного Steam под Scientific Linux 6 [Електронний ресурс]. - Aug 2014.
https://www.researchgate.net/publication/301671109_Ustanovka_nativnogo_Steam_pod_Scientific_Linux_6
(Дата звернення: 05.08.2017)
8.
Левченко О.Е. Установка Компас-3D под Wine (немного личного опыта) [Електронний ресурс]. - Dec 2014.
https://www.researchgate.net/publication/301677538_Ustanovka_Kompas-3D_pod_Wine_nemnogo_licnogo_opyta (Дата звернення: 05.08.2017)
9.
Левченко О.Е. Установка Компас-3D под Wine (немного личного опыта) [Електронний ресурс]. - Dec 2014.
https://www.researchgate.net/publication/301677538_Ustanovka_Kompas-3D_pod_Wine_nemnogo_licnogo_opyta (Дата звернення: 05.08.2017)
10.
Левченко О.Е. Установка Kingsoft WPS Office под Scientific Linux 6 (CentOS 6, RHEL 6 и т. п.)  [Електронний ресурс]. - Mar 2015.
https://www.researchgate.net/publication/301687610_Ustanovka_Kingsoft_WPS_Office_pod_Scientific_Linux_6_CentOS_6_RHEL_6_i_tp (Дата звернення: 05.08.2017)
11.
Левченко О.Е. Возвращаем к жизни читалку Bravis i60  [Електронний ресурс]. - Jul 2015.
https://www.researchgate.net/publication/301677730_Vozvrasaem_k_zizni_citalku (Дата звернення: 05.08.2017)
12.
Левченко О.Е. Установка Scientific Linux 6 на ноутбук Dell Inspiron
7537 [Електронний ресурс]. - Sep 2015.
https://www.researchgate.net/publication/301688308_
Ustanovka_Scientific_Linux_6_na_noutbuk_Dell_Inspiron_7537 (Дата звернення: 05.08.2017)
13.
Левченко О.Е. Странная помеха от БП сканера [Електронний ресурс]. - Dec 2015.
https://www.researchgate.net/publication/301692483_Strannaa_pomeha_ot_BP_skanera (Дата звернення: 05.08.2017)
14.
Левченко О.Е. Опыт установки сканера HP Scanjet 3770 под
Scientific Linux 6 [Електронний ресурс].
- Jan 2016.
https://www.researchgate.net/publication/301692479_Opyt_ustanovki_skanera_HP_Scanjet_3770_pod_Scientific_Linux_6
(Дата звернення: 05.08.2017)
15.
Левченко О.Е. Добавляем поддержку glibc-2.17 и GLIBCXX_3.4.19 в
Scientific Linux 6
[Електронний ресурс].
- Nov 2016.
https://www.researchgate.net/publication/311572016_Dobavlaem_podderzku_glibc-217_i_GLIBCXX_3419_v_Scientific_Linux_6 (Дата звернення: 05.08.2017)
16.
Левченко О.Е. Если ZyXEL P660RT2 EE теряет пакеты...
[Електронний ресурс].
- Apr 2017.
https://www.researchgate.net/publication/315793097_Esli_ZyXEL_P660RT2_EE_teraet_pakety (Дата звернення: 05.08.2017)

Про нас
Публікації
Контакти
Веб-дизайн Анастасия Перепелицына perepelitsynaphotographer@gmail.com