Department for Biotechnical Problems of Diagnostic
Відділ біотехічних проблем діагностики
Про нас
Публікації
Контакти
Веб-дизайн Анастасия Перепелицына perepelitsynaphotographer@gmail.com
Лабораторії
Новини
Контакти
Дослідження про- та проти- онкогенної активності біологічних речовин клітинного походження
Дослідження впливу факторів клітинного походження на популяції стовбурових пухлинних клітин в культурі пухлинних мікросфероїдів
Тестування вуглецево-протеїнового конструкту для цільової доставки протипухлинних препаратів
       Лабораторія діагностики стану системи морфогенезу


Науковий напрямок досліджень
це дослідження біології клітин, які експресують маркерні білки епітеліальних стовбурових і прогеніторних клітин (ракові стовбурові клітини) при формуванні трансформованого фенотипу у слизовій порожнини рота осіб з ризиком раку (тютюнопаління), при передракових станах та прогресії плоскоклітинному раку.
Група дослідження протеому вивчає зміни профілю експресії біомаркерних білків р53 Кі-67, Bcl-2 та маркерних білків епітеліальних стовбурових клітин p63, Cк5/14, CD44, ALDH1, у клітинних шарах сквамозного епітелію слизової оболонки порожнини рота при формуванні трансформованого фенотипу; епітеліально-мезенхімальний перехід (ЕMT) у плоскоклітинному раку порожнини рота при інвазії та прогресіїї пухлинного процесу. 
-  Priority is to study the biology of cells that expressed of marker proteins of the epithelial stem cells in formation of the transformed phenotype in oral mucosa of persons with cancer risk (smoking habits), precancerous lesions and progression of the oral squamous cell carcinoma.
Proteome research group studies changes in the profile of expression of biomarker proteins р53, Кі-67, Bcl-2 and marker proteins of epithelial stem cells p63,  Ck5/14, CD44, ALDHI, in cell layers of the squamous epithelium of oral mucosa in the formation of the transformed phenotype; and epithelial-mesenchymal transition (EMT) in the oral squamous cell carcinoma (OSCC) in invasion and progression of tumor process.

                                          Проекти, що реалізує Лабораторія:
«Дослідження стану епітелію слизової порожнини рота та біології базальних клітин при формуванні трансформованого фенотипу» (Термін виконання 2007 - 2011 рр.)

                                                  Публікації:

1.
Кірєєва С.С., Лісник І.О., Юрченко Н.П., Процик В.С., Сидоренко М.В. Експресія р53 та VEGF у хворих на рак порожнини рота // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2008. - № 4. - Стр. 52-57.
2. Бородай Н.В., Сидоренко М.В., Юрченко Н.П., Дацюк І.О. Денсиометричні показники ядер клітин слизової порожнини та пухлинних клітин в гістологічних зрізах біопсій епітелія на відстані від пухлини та пухлині у хворих на рак порожнини рота // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2008. - №
4. - Стр. 6-10.
3.
Кірєєва С.С., Процик В.С., Юрченко Н.П., Осадча О.М., Сидоренко М.В. Профіль білків р53, Всl-2, Кі-67 та зміни в епітелії слизової на відстані від сформованої пухлини у хворих на рак порожнини рота // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2010. - № 4. - Стр. 57-59.
4. Кірєєва С.С., Юрченко Н.П., Іщенко В.В., Скрипникова Т.П., Баштан В.П. р53 та Кі-67 як біомаркери об’єктивізації гістологічної діагностики передпухлинних станів  та раку слизової порожнини рота на біопсійному матеріалі // Проблеми екології і медицини. - 2010. - т. 14, № 3-4. - Стр.17-21.
5. Кірєєва С.С., Лісняк І.О., Юрченко Н.П., Процик В.С., Сидоренко М.В. Чутливість до мутагену блеоміцину культивованих лімфоцитів та стан епітелію слизової на відстані від сформованої пухлини у хворих на рак порожнини рота // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2010. - № 2. - Стр. 7-12.
6. Кірєєва С. С., Юрченко Н.П., Іщенко В.В., Процик В.С., Сидоренко М.В. Зміни у слизовій на відстані від сформованої пухлини та профіль білків р53 та Кі-67 у клітинних шарах епітелію слизової у хворих на плоскоклітинний рак порожнини рота // Проблеми екології і медицини. - 2010. - т. 14, № 3-4. - Стр. 17-21.
7. Кірєєва С.С., Юрченко Н.П., Якшибаєва Ю.Р.,  Сидоренко М.В., Процик В.С. Дослідження чутливості організму хворого на рак порожнини рота до мутагену блеоміцину та експресії р53 і стану епітелію слизової на відстані від розвинутої пухлини // Збірник наукових праць VIII з’їзду Українського товариства генетиків та селекціонерів України ім. М.І. Вавилова - Київ, Логос, 2007. - с. 455-459.
8. Osadcha O., Kireeva S., Yurchenko N. Alterations in distant oral mucosa and buccal epithelium in patiens with OSCC and with epidemiogical risk // 118-th European students conference. 7-11 October 2007, Berlin, Germany. Medical faculty of humboldt university and free university of Berlin. P. 300.
10. Kireeva S., Osadcha O., Sydorenko M.
р53, Всl-2, Кі-67 expression and alteration in tumor-distantoral mucosa in patients with oral squamous cell carcinoma (P34) // 5-th internation conference cancer prevention. Advances in molecular and clinical aspects of cancer prevention. 6-8 March 2008, St. Gallen, Switzerland // Europ. J. Cancer. - 2008. - vol. 6 (3). - P. 52.
11. Kireeva S., Yurchenko N., Sydorenko M., Protsyk V. P63, CK14 and p53 expression in epithelian layers of tumor-distant oral mucosa in patients with oral squamous cell carcinoma (P7) // 6-th internation conference on clinical cancer prevention. 18-20 March 2010, St. Gallen, Switzerland // Europ. J. Cancer. - 2010. - vol. 8 (2). - P. 12.
12. Kireeva S. Mutagen sensitivity and p53 in suprabasal layers of tumor-distant oral mucosa in patients with oral squamous cell carcinoma (P6) // 6-th internation conference on clinical cancer prevention. 18-20 March 2010, St. Gallen, Switzerland // Europ. J. Cancer. - 2010. - vol. 8 (2). - P. 12.
13. Кірєєва С.С. Процик В.С. Неінвазивна імпресійна технологія для об'єктивізації цитологічної діагностики передпухлинних станів, раку ротової порожнини, скринінгу та моніторингу // Клиническая онкология. Специальный выпуск ХІІ съезд онкологов Украины (материалы съезда), 20-22 сентября 2011 г. Судак, Автономная республика Крым, Стр. 34.

14. Баштан В.П.,
Кірєєва С.С., Скрипников М.П., Скрипникова Т.П., Іващенко В.В. Підвищення ефективності ранньої діагностики передракових станів слизової оболонкипорожнини рота методом оцінки експресії біомаркерних білків р53 та Кі -67 // Клиническая онкология. Специальный выпуск ХІІ съезд онкологов Украины (материалы съезда), 20-22 сентября 2011 г. Судак, Автономная республика Крым, Стр. 27.

“Дослідження експресії маркерних білків епітеліальних стовбурових і прогеніторних клітин при захворюванні на рак порожнини рота”
(Строки виконання: 2012-2014 рр.)
                                                                Публікації:
1. N.V. Boroday, D.A. Klyushiv, Y.A. Petunin, O. Lyakhovka, F. Miropolsku, R.A. Andrushkiv. Retrospective cohort investigation of risk factors in breast cancer. METMBS " 04- Las Vegas, Nevada, 2004, 385-390.
2. S. Kirieieva, N. Yurchenko, V. Shukalevych, Yu. Yakshibayeva, M. Sidorenko, V. Protsyk. Serial cytological assay of buccal exfoliated cells as technology for mass screening of individuals with risk of oral cancer for monitoring and cancer prevention // Europ. J. Cancer. - 2006; 4 (1) : 52-54.
3. N. Boroday, D. Klyushin, Y. Petunin, R. Andrushkiv. Analysis of malignancy-associated DNA changes in interphase nuclei of buccal epithelium with breast diseases // Experimental Oncology -  2004; 26 ( 2) : 158-160.
4.С.С. Киреева, О.И. Дасюкевич, Д. П. Бурлака, В. Б. Винницкий. Особенности гормонального и генетического гомеостаза у мужчин с гинекомастией и раком грудной железы // Буковинський медичний вісник. -.2002. - т. 6 (1). - Стор. 55-59.
5. С.С. Кірєєва, М.В. Сидоренко Цитогенетичні зміни в клітинах кісткового мозку мишей з різним генотипом за дії терапевтичних доз циклофосфану та цисплатини // Буковинський медичний вісник. - 2006. - т. 10 (3). - Стор. 105-110.
6. С.С. Кірєєва, Н.П. Юрченко, М.В. Сидоренко, Н.Ю. Першко, В.С. Процик “Експресія маркерних білків епітеліальних стовбурових та прогеніторних клітин: регуляторного ядерного білку р63 і цитокератинів СК5/14 у епітелії слизової оболонки порожнини рота при передракових станах // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2014. - № 1. - Стор. 8-16.
7. Kirieieva S., Yurchenko N., Sidorenko M., Pershko N. Suprabasal expression oh the marker proteins of the epitelial stem and progenitor cells p63, CD44 in precancerous lesions and oral mucosa from patients with risk of oral cancer // Збірник наукових праць - International symposium on cell biology jointly with 4-th Ukrainian congress for cell biology. - 17-20.09.2014, Uzhhorod, Ukraine.
8. Yurchenko N.P., Kirieieva S.S., Sidorenko M.V., Pershko N.Yu., Protsyk V. Expression of marker proteins of the epithelial stem/progenitor cells p63, CK5/14 in oral mucosa from patients with precancerous lesions and oral cancer // Укр. биохім. журн. - 2014. - т. 86, № 5 (часть 1). - Сбірник наукових праць. - XI український біохімічний конгрес. - 6-10.11.2014, м. Київ, Україна.
9. Юрченко Н.П., Кірєєва С.С., Сидоренко М.В., Першко Н.Ю., Процик В.С. “Зміни у слизовій оболонці порожнини рота на відстані від сформованої пухлини у хворих на плоскоклітинний рак та у осіб з групи ризику” // Рінологія. - 2013. - №2. - стор. 35-40.
10. Pershko N., Levchenko O., Fedorenko O., Sidorenko M. Researching of albumin-calcium complexes in blood with malignant tumours as a possible markers of oncopathology // 7-ма Львівсько-Любленська конференція по експериментальній та клінічній біохімії, 23-24 травня 2013, Львів, Україна.
11. Кокуца Р.В., Юрченко Н.П., Кірєєва С.С. Оцінка змін у слизовій оболонці ротової порожнини у осіб з групи ризику раку для моніторингу ефективності засобів превентивної терапії в умовах поліклінічного стоматологічного обстеження і лікування.// Збірник праць Міжнародної науково-практичної конференції ”Перспективи розвитку етапного відновлювального лікування”.- 03.2012.

“Дослідити епітеліально-мезенхімальний перехід та його зв'язок з пухлинними клітинами, які експресують маркерні білки епітеліальних стовбурових клітин при захворюванні на рак порожнини рота”(Строки виконання: 2012-2014 рр.)
                                              Публікації:

1. Yurchenko N., Kireieva S., Sidorenko M., Pershko N., Protsyk V., Boychuk A., Korolchuk O. The noninvasive technology for screening of individuals with risk of oral cancer // Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми клітинної біології та біотехнології, 11-13 жовтня 2015, Львів, Україна.
2. Kireieva S., Yurchenko N., Sidorenko M., Pershko N. Association of cells expressing of marker proteins of the epithelial stem/progenitor cells p63, Ck5/14, CD44 in the formation of the transformed phenotype in oral mucosa from patients with precancerous lesions  and risk of oral cancer // Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми клітинної біології та біотехнології, 11-13 жовтня 2015, Львів, Україна.
Науковий напрямок досліджень
: вплив факторів клітинного мікрооточення на розвиток пухлинної популяції в моношаровій та сфероїдній культурі, можливість ефективного використання моделі багатоклітинних пухлинних сфероїдів в якості тестової моделі для дослідження процессів в пухлинному мікрометастазі.
«Дослідження складу популяції стовбурових пухлинних клітин в культурі пухлинних мікросфероїдів”(Строки виконання: 2017-2021 рр.)
 

                                                          Публікації:

1. Перепелиціна О.М., Ястребова О.В., Якимчук О.М., Безуглий С.В., Юрченко Н.П., Сидоренко М.В., Остапченко Л.І. Вплив цитозолю мезенхімальних стовбурових клітин на біохімічні показники крові мишей та розвиток аденокарциноми Ерліха // Buk. Med. Herald. - 2016. - т. 20, № 4 (80). - С. 139-146.
2. Herheliuk Т., Perepelytsina О., Sydorenko М., Yurchenko N., Ostapchenko L. Expression of tumor associated and epithelial-mesenchimal transition markers in 2D and 3D cell cultures of MCF-7 // EUREKA: Health Sciences. - 2016. - № 6. - Р. 37-44. DOI: 10.21303/2504-5679.2016. 00231.
3. Герегелюк Т., Перепелиціна О., Юрченко Н., Якимчук О., Сидоренко М. Дослідження кінетики розвитку пухлини Ерліха при введенні цитозолів мезенхімальних стовбурових клітин кісткового мозку мишей // Наукова конференція «Теорія та практика сучасної морфології», 05-07.10.2016 р., Дніпро, Україна.
4. Herheliuk Т., Perepelytsina О., Sydorenko M., Yakymchuk O. Investigation of sensitivity of breast cancer cells to cellular origin biological agents and anticancer drugs in 2D and 3D cell culture // Український з’їзд товариства клітинної біології, 2-6.10. 2016 р, Одеса, Україна.
5. Herheliuk Т., Perepelytsina О., Sydorenko M., Yakymchuk O., Vdovichenko N. The study pro- and contra-oncogenic activity of the cellular origin biological agents // Український з’їзд товариства клітинної біології, 2-6.10. 2016 р, Одеса, Україна.
6. Гергелюк Т.С., Якимчук О.М., Вдовиченко Н.О., Перепелиціна О.М., Сидоренко М.В. Вплив мезенхімальних стовбурових клітин на пухлинні клітини молочної залози in vivo і in vitro // Український радіологічний журнал: Матеріали ХІІІ з’їзду онкологів та радіологів України, додаток 1, с. 193, 2016, Київ, Україна.
7. Гергелюк Т.С., Вдовиченко Н.О., Якимчук О.М., Перепелиціна О.М., Сидоренко М.В. Дослідження складу та чутливості до умов мікрооточення клітинних популяції пухлинних мікросфероїдів in vitro // Український радіологічний журнал: Матеріали ХІІІ з’їзду онкологів та радіологів України, додаток 1, с. 193, 2016, Київ, Україна.
8. Якимчук О.М., Городна О.В., Перепелиціна О.М., Сидоренко М.В., Бакалінська О.Н. Тестування нових протипухлинних сполук на базі вуглецевих наноматеріалів та доксорубіцину // Український радіологічний журнал: Матеріали ХІІІ з’їзду онкологів та радіологів України, додаток 1, с. 163, 2016, Київ, Україна.
9. Perepelytsina О., Sydorenko M., Yakymchuk O., Rud A.D., Kirijan N.M., Bakalinska O. Implementation of innovation in medicine: why now? // EU-Easrern Partnership STI Cooperation in Addressing Health, Policy Stakeholders Conference in Budapest, 19-20 April 2016, Hungary.
10. Перепелицына Е.М., Гергелюк Т.С., Сидоренко М.В.. Влияние Т-лимфоцитов и интерферона-гамма на этапы формирования многоклеточных опухолевых сфероидов in vitro // Цитологія і генетика. - 2014. - т. 48, № 5. - Стор. 18-25.
11. Zakordonets L., Dovbynchuk T., Putnikov A., Furzikova T., Perepelytsina O. et al. Effectivness of multiprobiotic “Symbiter acidofilus” to prevent anibiotic-inducted hepatic and colonic dysfunction // 3rd International Conference on Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics - ICBBB 2013.
“Дослідження впливу факторів клітинного походження на популяції стовбурових пухлинних клітин в культурі пухлинних мікросфероїдів”. (Термін виконання 2017-2021 рр.)  (презентація 2018)  (презентація 2019)
                                                
                                                               Публікації:

1. Herheliuk Т., Perepelytsina О., Yakymchuk O., Ostapchenko L., Sydorenko M. The in vitro and in vivo effects of mesenchymal stem cells on breast cancer cells // Annals of Oncology 28 (suppl_1) 41P·May 20
. DOI: 10.1093/annonc/mdx140.003.

“Визначення біобезпеки та цитотаксичного впливу наночастинок золота на моношаровій та сфероїдній культурі пухлинних клітин” спільної з ІПКіК НАН України фундаментальної теми «Біобезпека та ефективність взаємодії наночастинок інертних металів з мезенхімальними стовбуровими клітинами кісткового мозку» цільової комплексної програми фундаментальних досліджень «Фундаментальні проблеми створення нових наноматеріалів і нанотехнологій» НАН України. (Термін виконання 2015-2019 рр.).

                                                             Публікації:
1. Якимчук О.М., Перепелиціна О.М., Сидоренко М.В., Бакалінська О.М. Функціоналізація поверхні вуглецевих наноматеріалів та приєднання доксорубіцину // Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Хімія, фізика та технологія поверхні», 13-15 травня 2015, Київ, Україна.
2. Fesenko O.M., Budnyk O.P., Volkova N.A., Pavlovich E.V., Perepelytsina O.M. SERS analysis and imaging of MCF-7 cancer and mesenchymal stem cells with gold nanoparticles // Nanoscience & Nanotechnology 2015, 28 September - 2 October 2015.
3. Yakymchuk O.M., Vdovichenko N.O., Yastrebova O.V., Perepelytsina O.M., Volkova N.A., Pavlovich E.V., Sydorenko M.V., Goltsev A.N. Effect of gold nanoparticles on tumor cells viability and formation of multicellular tumor spheroids // 4rd International research and practice conference “Nanotechnology and Nanomaterial: NANO-2016”. 24 - 27 August, 2016, p. 513, Lviv, Ukraine.
4. Pavlovich E., Volkova N., Yakymchuk E., Perepelytsina О., Sydorenko M., Goltsev A. In Vitro Study of Influence of Au Nanoparticles on HT29 and SPEV Cell Lines // Journal: Nanoscale Research Letters 2017 Aug 15;12(1):494. doi: 10.1186/s11671-017-2264-9.      
«Розробка клітинної тест-системи для оцінки ефективності та механізмів впливу протипухлинних лікарських засобів»
Визначення біобезпеки та цитотаксичного впливу наночастинок золота на моношаровій та сфероїдній культурі пухлинних клітин”
“Створення апаратно-програмного комплексу для спектрального дослідження тонких плівок біологічних речовин у середньому ІЧ-діапазоні”
Дослідження явища надшвидкого охолодження біологічних об'єктів для створення приладу для кріоконсервування
Оголошення
Проекти