Department for Biotechnical Problems of Diagnostic
Відділення біотехічних проблем діагностики
Про нас
Публікації
Контакти
                                 Лабораторія маркерних сполук
Науковий напрямок: дослідження явища надшвидкого заморожування біологічних об’єктів різного ступеня складності з розробкою рецептур та протоколів заморожування під кожний рівень біологічних структур.
                                                 
Проекти, що реалізує Лабораторія:

Дослідження явища надшвидкого охолодження біологічних об'єктів для створення приладу для кріоконсервування” (Термін виконання: 2013-2016 рр.)
Публікації:

1. Perepelytsina O., Ugnivenko A., Burlaka D., Bezugly S., Sydorenko M. Optimization of human somatic cells cryopreservation protocols by polyethylene glycols // Медична та клінічна хімія. - 2016. - т. 18, № 3. - С. 5-12.
2. Патент на корисну модель “Спосіб кріоконсервування соматичних клітин” № 117693, u201612432, опубліковано 10.07.2017.
3. Патент на корисну модель “Середовище для кріоконсервування соматичних клітин” № 117694, u201612433, опубліковано 10.07.2017.

“Явище надшвидкого охолодження біологічних об’єктів: розробка ефективних протоколів заморожування”. (Термін виконання 2017-2021 рр.)

“Дослідження впливу металовмісних та вуглецевих наноматеріалів як продиференційного матриксу при вирощуванні клітин in vitro” цільової комплексної програми фундаментальних досліджень «Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій» НАН України. (2010-2014 рр.).

                                                                     
     Публікації:

1. Yakymchuk O.M., Perepelytsina O.M., Rud A.D., Kirian I.M., Sydorenko M.V. Impact of carbon nanomaterials  on the formation of multicellular spheroids by tumor cells // Physica status solidi. - 2014. - P. 1-7 / DOI 10.1002/psssa.201431358.
2. Yakymchuk O.M., Perepelytsina O.M., Rud A.D., Kirian I.M., Beliy N.M., Sydorenko M.V. Ultrafine dispersed nanodiamonds: effect on molecular processes in the cell // Proceedings of E-MRS 2014 Spring Meeting? 26-30.05.2014, Lille, France.
3. Perepelytsina O.M., Sydorenko M.V., Demianenko D.P., Rud A.D., Kirian I.M. Influence of carbon nanomaterials on 3D culture of tumor cells // Сбірник наукових праць - Міжнародна науково-практична конференція: Нанотехнології та наноматеріали, 17-30.08.2014, м. Львів, Україна.
4. Якимчук О.М., Перепелиціна О.М., Сидоренко М.В., Демяненко Д.П., Рудь А.Д., Кіріян І.М., Білий М.Н. Ультрадисперсні діаманти: вплив на молекулярні процеси в пухлинних клітинах // Сбірник наукових праць - Міжнародна науково-практична конференція: Нанотехнології та наноматеріали, 17-30.08.2014, м. Львів, Україна.
5. Perepelytsina O.M., A.D. Rud, Gergeliuk T.S., Biliy M.M., Sydorenko M.V., Kiryan I.M. Biochemical and cytotoxic properties of ultra dispersed diamonds // Сборник научных статей «Углеродные частицы в конденсированных средах» VII международной конференции «Фуллерены и наноструктуры в конденсированных средах», Минск, Беларусь, 9-12 июня, 2013 г. - стр. 334-339.
6. E.M. Perepelytsina, M.V. Sidorenko, D.P. Demianenko, A.D. Rud, N.M. Beliy. The study of influence of ultrafine nanodiamonds on tumor cell population in vitro // Міжнародна науково-практична конференція: Нанотехнології та наноматеріали, 29.08-1.09.2013, Буковель, Україна
7. Е.М. Перепелицына, А.Д. Рудь, Е.М. Якимчук, И.М. Кирьян, Н.М. Белый, М.В. Сидоренко. Исследование возможности использования наноматериалов в качестве внеклеточного матрикса // IV Международная научная конференція «Наноразмерные системы: строение, свойства, технологи» - 2013.
Веб-дизайн Анастасия Перепелицына perepelitsynaphotographer@gmail.com
Контакти
Лабораторії
Новини
Дослідження про- та проти- онкогенної активності біологічних речовин клітинного походження
Дослідження впливу факторів клітинного походження на популяції стовбурових пухлинних клітин в культурі пухлинних мікросфероїдів
Тестування вуглецево-протеїнового конструкту для цільової доставки протипухлинних препаратів
«Розробка клітинної тест-системи для оцінки ефективності та механізмів впливу протипухлинних лікарських засобів»
Визначення біобезпеки та цитотаксичного впливу наночастинок золота на моношаровій та сфероїдній культурі пухлинних клітин”
“Створення апаратно-програмного комплексу для спектрального дослідження тонких плівок біологічних речовин у середньому ІЧ-діапазоні”
Дослідження явища надшвидкого охолодження біологічних об'єктів для створення приладу для кріоконсервування
Оголошення
Проекти