Department for Biotechnical Problems of Diagnostic
Відділення біотехічних проблем діагностики
Про нас
Публікації
Контакти
Веб-дизайн Анастасия Перепелицына perepelitsynaphotographer@gmail.com
Лабораторії
Новини
Контакти
Дослідження про- та проти- онкогенної активності біологічних речовин клітинного походження
Дослідження впливу факторів клітинного походження на популяції стовбурових пухлинних клітин в культурі пухлинних мікросфероїдів
Тестування вуглецево-протеїнового конструкту для цільової доставки протипухлинних препаратів
«Розробка клітинної тест-системи для оцінки ефективності та механізмів впливу протипухлинних лікарських засобів»
Оголошення
Проекти
1. ГринюкІ.І., ПерепелицінаО.М., Прилуцька С.В., Гарманчук Л.В., Храновска Н.М., Матишевська О.П., Сидоренко М.В.   Вплив фулеренів С 60 навиживаність клітин MCF-7 раку молочної залози за тривалої інкубації.  Біотехнологія. - 2010. - №4. - С 75-79.
2. Перепеліціна О.М., Гарманчук Л.В., Сидоренко М.В., Остапченко Л.І. Формування багатоклітинних агрегатів при різних умовах мікросередовища; Цитологія і генетика.- 2010.- Т.44, №1.- С. 19-22;38
3. Кірєєва С.С., Процик В.С., Юрченко Н.П.,Сидоренко М.В.  Чутливість до мутагену блеоміцину культивованих лімфоцитів та стан епітелію слизової на відстані від сформованої пухлини у хворих на рак порожнини рота.  Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2010 р.
4.  Кірєєва С.С., Процик,В.С., Юрченко Н.П., Осадча О.М., Сидоренко М.В.  Профіль білків р53, Всl-2, Кі-67 та зміни в епітелії слизової на відстані від сформованої пухлини у хворих на рак порожнини рота.  Журнал вушних, носових і горлових хвороб. № 4. - Стр. 57-59.-2010р.
5.  Кірєєва С.С., Юрченко Н.П., Іщенко В.В., Процик В.С., Сидоренко М.В.   Зміни у слизовій на відстані від сформованої пухлини та профіль білків р53 та Кі-67 уклітинних шарах епітелію слизової у хворих на плоскоклітинний рак порожнини рота.  Проблеми екології і медицини. - т. 14,№ 3-4. - Стр. 12-16.-2010р.
6.  Кірєєва С.С., Юрченко Н.П., Іщенко В.В., Скрипникова Т.П., Баштан В.П.  р53 та Кі-67 як біомаркери об’єктивізації гістологічної діагностики передпухлинних станівта раку слизової порожнини рота на біопсійному матеріалі.  Проблеми екології і медицини. - 2010.  т. 14, №3-4. - Стр.17-21.
7.  Garmanchuk L.V., Perepelitsyna О.M., Sydorenko M.V., Оstapchenko L.I.  Formation of multicellular aggregates under different conditions ofmicroenvironment. Cytology and genetics, № 1. - Р. 19-22, 2010.
8.  Перепелиціна О.М., Гарманчук Л.В., Шевченко Є.А., Сидоренко М.В., Остапченко Л.І.  Порівняння рівня продукції NO та проліферації клітин раку молочної залози MCF-7 при модифікації умов мікрооточення.  Укр. біохімічний журнал. - № 4.  С. 60-68. 2010р.
9.  Кірєєва С.С., Процик В.С., Юрченко Н.П., Осадча О.М., Сидоренко М.В.   Профіль білків р53, Всl-2,Кі-67 та зміни в епітелії слизової на відстані від сформованої пухлини у хворих на рак порожнини рота. Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2010. - № 4. - Стр. 57-59.
10.  Кінетика зростання 2 та 3-D клітинних моделей під впливом мікросередовища; Цитологія і генетика, 2009, т.43, № 5, Р 305-309; Л.В. Гарманчук, О.М. Перепелиціна, М.В. Сидоренко, Л.І. Остапченко.