Department for Biotechnical Problems of Diagnostic
Відділення біотехічних проблем діагностики
Про нас
Публікації
Контакти
Веб-дизайн Анастасия Перепелицына perepelitsynaphotographer@gmail.com
Лабораторії
Новини
Контакти
Дослідження про- та проти- онкогенної активності біологічних речовин клітинного походження
Дослідження впливу факторів клітинного походження на популяції стовбурових пухлинних клітин в культурі пухлинних мікросфероїдів
Тестування вуглецево-протеїнового конструкту для цільової доставки протипухлинних препаратів
«Розробка клітинної тест-системи для оцінки ефективності та механізмів впливу протипухлинних лікарських засобів»
Оголошення
Проекти
1.  Perepelytsina O.M., A.D. Rud, Gergeliuk T.S., Biliy M.M., Sydorenko M.V., Kiryan I.M.
Biochemical and cytotoxic properties of ultra dispersed diamonds.  Сборник научных статей
«Углеродные частицы в конденсированных средах» VII международной конференции «Фуллерены и наноструктуры в конденсированных средах», Минск, Беларусь, 9-12 июня, 2013 г. - С. 334-339.
2.  Perepelytsina O.M., A.D. Rud, Gergeliuk T.S., Biliy M.M., Sydorenko M.V., Kiryan I.M. Biochemical and cytotoxic properties of ultra dispersed diamonds // Сборник научных статей «Углеродные частицы в конденсированных средах» VII международной конференции «Фуллерены и наноструктуры в конденсированных средах», Минск, Беларусь, 9-12 июня, 2013 г. - стр. 334-339.
3. E.M. Perepelytsina, M.V. Sidorenko, D.P. Demianenko, A.D. Rud, N.M. Beliy. The study of influence of ultrafine nanodiamonds on tumor cell population in vitro // Міжнародна науково-практична конференція: Нанотехнології та наноматеріали, 29.08-1.09.2013, Буковель, Україна
4. Е.М. Перепелицына, А.Д. Рудь, Е.М. Якимчук, И.М. Кирьян, Н.М. Белый, М.В. Сидоренко. Исследование возможности использования наноматериалов в качестве внеклеточного матрикса // IV Международная научная конференція «Наноразмерные системы: строение, свойства, технологи» - 2013.
5. Якимчук О.М., Перепелиціна О.М., Рудь О.Д., Кір’ян І.М., Сидоренко М.В.  Дослідження впливу мікроструктури наноматеріалів на утворення пухлинними клітинами
багатоклітинних сфероїдів.  Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. - 2013. - т.11, № 6.  С. 757-768.
30. Юрченко Н.П., Кірєєва С.С., Сидоренко М.В., Першко Н.Ю., Процик В.С.   Зміни у слизовій оболонці порожнини рота на відстані від сформованої пухлини у хворих на плоскоклітинний рак та у осіб з групи ризику. Рінологія. - 2013. - №2. - С.35-40.