Department for Biotechnical Problems of Diagnostic
Відділення біотехічних проблем діагностики
Про нас
Публікації
Контакти
Веб-дизайн Анастасия Перепелицына perepelitsynaphotographer@gmail.com
Лабораторії
Новини
Контакти
Дослідження про- та проти- онкогенної активності біологічних речовин клітинного походження
Дослідження впливу факторів клітинного походження на популяції стовбурових пухлинних клітин в культурі пухлинних мікросфероїдів
Тестування вуглецево-протеїнового конструкту для цільової доставки протипухлинних препаратів
«Розробка клітинної тест-системи для оцінки ефективності та механізмів впливу протипухлинних лікарських засобів»
Оголошення
Проекти
1. Кірєєва С.С., Юрченко Н.П., Сидоренко М.В., Першко Н.Ю., Процик В.С.  Експресія маркерних білків епітеліальних стовбурових та прогеніторних клітин: регуляторного ядерного білку р63 і цитокератинів СК5/14 у епітелії слизової оболонки порожнини рота при передракових станах   Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2014. - № 1. - С. 8-16.
2. Yakymchuk O.M., Perepelytsina O.M., Rud A.D., Kirian I.M., Sydorenko M.V. Impact of carbon nanomaterials  on the formation of multicellular spheroids by tumor cells // Physica status solidi. - 2014. - P. 1-7 / DOI 10.1002/psssa.201431358.
3. Yakymchuk O.M., Perepelytsina O.M., Rud A.D., Kirian I.M., Beliy N.M., Sydorenko M.V. Ultrafine dispersed nanodiamonds: effect on molecular processes in the cell // Proceedings of E-MRS 2014 Spring Meeting? 26-30.05.2014, Lille, France.
4.  Perepelytsina O.M., Sydorenko M.V., Demianenko D.P., Rud A.D., Kirian I.M. Influence of carbon nanomaterials on 3D culture of tumor cells // Сбірник наукових праць - Міжнародна науково-практична конференція: Нанотехнології та наноматеріали, 17-30.08.2014, м. Львів, Україна.
5. Гергелюк Т.С., Перепелиціна О.М., Сидоренко М.В. Порівняння впливу конди-ційованого середовища від мезенхімальних стовбурових клітин людини та інтерферону-α на розвиток популяціїпухлинних клітин MCF-7.   Буковинський медичний вісник. - 2014. - № 2 (70). - С. 18-23.
6. Yakymchuk O.M., Perepelitsyna О.M., Rud A.D., Kirian I.M., Sydorenko M.V.  Phys. Status Solidi. - 2014. - P 1-7. DOI 10.1002./pssa.201431358.
7.  Перепелицына Е.М., Гергелюк Т.С., Сидоренко М.В.   Влияние Т-лимфоцитови интер-ферона-гамма на этапы формирования многоклеточных опухолевых сфероидов in vitro.
Цитология и генетика. - 2014. - №5.